Category Archives: Családjogi tanácsadás

Válás Magyarországon

Válás kezdete – legismertebb válás okai a válás beadása előtt.

A gyakoriságban a válás elindítása, a válás beadása élethelyzete vezet az igazságügyi szolgáltató mediátori praxisban.

Válófélben lévők gyakorlatban igazolódott tapasztalata – a válási szakértői iroda – egyszerre a praktikus információk és a költségkímélő eljárások helye!
Ezért a válás menete előtt, a válóper beadása és az odáig vezető döntések alternatíváiról teszünk közzé gondolatokat:

Felelőtlenségnek tartjuk alulértékelni a válás előkészítése időszakát, különösen a válás okainak, a válás kezdeti jeleinek felismerését követően.

Válás okai, az alábbi tünetekben is ott vannak:

-Házasság előtt született gyermek, különösen már előző kapcsolatból, előző házasság után.

- Kiugró jövedelmi különbségek rendezetlenül – nincs házassági vagyonszerződés, ekkor még nincs igazságügyi mediátori egyezség a pár tagjai között.

-Férfi munkanélkülivé válása, a devizahitel miatti férfi frusztrációk , teljesítőképesség, alkotó munkában való hitvesztés.

-Női rejtett alkoholizmus, illetve barátnőfüggés, vagy jelentős korkülönbség a pár tagjai között.

- Legújabban munkahelyi belső tréningek, hétvégi nem munkahelyen zajló munkaelfoglaltságok.

Kiemelt példák a közvetlen és több ezer konzultáción résztvevő ügyfél személyes előadásából származnak – érdemes a saját életükre odafigyelni!

Az Első Magyar Válási Intézet a Magyarországi Állampolgári Jogvédő Központ keretében végzi munkáját a létrehozó, alapító Országbíró Zoltán (TFFKE módszer) által irányított szakember csoporttal (pszichológusok – ügyvédek – pszichopedagógusok-műszaki szakértők – igazságügyi közvetítők!

Elérhetőség ügyfelek számára: valaskozpont@index.hu     Ügyfélszolgálat telefonon:06-305-992-842 (10h-18h)

Leave a comment

Filed under Bírósági perek, Családjogi tanácsadás, Mediátor szakma, Reálmediáció-érdemi egyezségek, Tájékoztatók

Erdélyben a mediáció nagyobb megbecsülést kapott a jogalkotásban – Romániában támogatják a mediációt

Az állampolgárok ügyeinek vitelében a mediáció nyomatékosabbá tétele több parlamenti és kormányzati lobbi javaslatban szerepel a magyarországi jogalkotás előkészítésében.

Hangsúlyozza a változások szükségét, a mediáció perrendtartásban való erősebb súlyát a Magyarországi Állampolgári Jogvédő Központ, az Ombudsmani hivatal, az OBH.

Átgondolt és kellően tájékozott bírósági perindításhoz alakította át bírósági gyakorlatát és a jogszabályokat Románia.

Lényegét tekintve elvárás az ügyfelekkel szemben az átgondolt és egyezség megkísérléséről hiteles igazolással való rendelkezés utáni bírósági per elindítása.

Hasonlóan Magyarországhoz a romániai bíróságok ügyterhelése már az ítélkezés minőségét kockáztatja!

Erdélyben dolgozó közvetítők szerint az állampolgárok számára előny, hogy bírósági per előtt a kötelező tájékoztatáson való részvétel a romániai jogvitakultúra átalakulását, a gazdasági környezet elősegítését jelenti.

2013 januárjától joggal elvárja a jogalkotó Romániában, hogy a pereskedő fél igazolja – előtte megpróbálta perenkívül intézni a vitarendezést!

Több ezer mediátor a társadalom hasznára dolgozik az új szabályozással, várhatóan megnő a sikeres egyezségek száma is.

Románia a gazdasági környezet átalakításában, a bíróságok tehermentesítésében megelőzte Magyarországot a mediáció új szabályozásával!

Leave a comment

Filed under Érdekes jogszabályok, Ügyvédek és ügyek, Családjogi tanácsadás, Eljárások közben, Mediátor szakma, Perhelyettesítő eljárás ügyei, Prevenciós mediáció

Törvénymódosítást sürget a jogi segítségnyújtó szolgálat működését vizsgáló ombudsman

Öt éve változatlan a jogi segítők óradíja. A névjegyzékük alapján nem lehet tudni, kinek mi a szakterülete.

Sokszor a jogi segítőt a segítségnyújtó szolgálat sem tudja elérni. Szabó Máté ombudsman szerint mielőbb módosítani kellene a jogi segítségnyújtásról szóló törvényt, mert az elhúzódó kapcsolatfelvétel miatt sérül az ügyfelek tisztességes eljáráshoz való joga.

Akinek nincs elegendő pénze jogi segítő igénybevételéhez, annak az állam nyújt segítséget a jogi segítségnyújtó szolgálatokon keresztül. A joghoz való hozzáférés ugyanis a jogállamiság érvényesülésének egyik legfontosabb garanciális eleme, amelyet nem elegendő alkotmányos szinten biztosítani.

A 2004. január 1-je óta működő jogi segítségnyújtó szolgálatok ügyfélszáma 2006 óta jelentősen megnőtt. Kezdetben csak az igazságszolgáltatást tehermentesítő, peren kívüli szolgáltatást nyújthattak, azonban a peres jogi segítségnyújtás bevezetésével az ügyfélforgalom újból nőtt, és ez a tendencia 2009-től tovább erősödött.

Az ombudsman “Az ügyvédség helyzete, az ügyvédek és hozzájuk fordulók jogainak védelme” című projektjében a jogállamiság elve, a jogbiztonság követelménye, illetve a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülését vizsgálja. Ennek részeként, a jogi segítségnyújtás rendszerét, a jogi segítők és az ügyfelek kapcsolatát, valamint a leggyakrabban felmerülő problémákat áttekintve megállapította, hogy a legtöbb kifogás a jogi segítők óradíját éri. Ez 2007 óta változatlan összegű, 3000 Ft. Az ügyfelek nehezen tudják kiválasztani a számukra megfelelő szakembert, mivel a névjegyzék alapján nem határozható meg kellő pontossággal az egyes jogi segítők szakterülete. Sok esetben a jogi segítők elmulasztják bejelenteni az elérhetőségeik változását, így a jogi segítségnyújtó szolgálatok csak nehezen vagy egyáltalán nem érik el őket, az elhúzódó kapcsolatfelvétel miatt így sérül az ügyfelek tisztességes eljáráshoz való joga.

Az alapvető jogok biztosa minderről a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól, illetve a megyei jogi segítségnyújtó szolgálatoktól kapott információkat. Ezekből, valamint a viszonyok elemzéséből arra a következtetésre jutott, hogy szükséges a jogi segítségnyújtásról szóló törvény mielőbbi módosítása.

Szabó Máté ezért felkérte a közigazgatási és igazságügyi minisztert a jogi segítségnyújtásról szóló törvény módosítására, valamint arra, hogy a miniszter véleményezésre küldje meg az elkészült törvénytervezetet.

A közigazgatási és igazságügyi miniszter tájékoztatása szerint már meg is kezdődött a törvénytervezet előkészítése.

    Kiadó: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (MTI-OS)

 

 

Leave a comment

Filed under Érdekes jogszabályok, Ügyvédek és ügyek, Családjogi tanácsadás, Igazságügyi és magánszakértők, Perhelyettesítő eljárás ügyei, Reálmediáció-érdemi egyezségek, Tájékoztatók

Az éj leple alatt sebtében kipipált napirendi pont helyett érdemi egyeztetést várnak a családon belüli erőszakkal foglalkozó civil nőszervezetek

Előzmény: A parlament első ülésnapján, szeptember 10-ről 11-ére virradó éjjel 3 óra körül tervezi tárgyalni a családon belüli erőszak önálló bűncselekményként történő szabályozását célzó sikeres népi kezdeményezést. Kövér László házelnök az időpont módosítására tett LMP-s javaslatot azzal hárította el, hogy ez nem olyan súlyú ügy, ami nagyobb figyelmet érdemel.

Magyarországon évente mintegy 70 nőt öl meg partnere vagy volt partnere. Az összes emberölés 39%-át teszik ki a családi kapcsolaton belül elkövetett gyilkosságok. Ez azonban nem egy elkerülhetetlen, megelőzhetetlen tragédia. A családon belüli erőszak halálos áldozatainak száma Magyarországon körülbelül háromszor magasabb, mint bárhol a demokratikus világban.

  Ha Magyarországon úgy működne a családon belüli erőszakkal szembeni fellépés a jogszabályok és a jogalkalmazás szintjein, mint az Egyesült Államokban, akkor Magyarországon évente 40 nőt ölne meg a partnere a jelenlegi 72 helyett. Ha a megelőzés és a beavatkozás elérné nálunk a spanyolországi szintet, akkor 15 család gyászolna a jelenlegi 72 helyett évente, ha pedig a németországit, akkor 18.

Megdöbbentőnek találjuk, hogy a magyar parlament házelnöke, a magyar jogalkotás főszereplői számára ez a különbség hajnali 3 és 4 óra között, a mellékes ügyekre szánt órában letudható.   A párkapcsolati erőszak során nők, gyerekek, egyéb családtagok, és néha maga a bántalmazó is meghal. A párkapcsolati erőszak megelőzhető és megakadályozható! Még 15 haláleset is sok lenne. Az előre látható és megelőzhető emberölések száma csökkenthető – ez állami, jogalkotói és jogalkalmazói felelősség. Aki ezzel ellentétes állítást tesz, nem ismeri a jelenséget, vagy szándékosan félrevezeti a hallgatóságát.     Arra kérjük ezért a T. Ház elnökét és a képviselőket, hogy ismerjék meg a párkapcsolati erőszak valós tényeit, adatait és természetrajzát, a megelőzés és a hatékony beavatkozás lehetőségeit, a külföldön bevált jó gyakorlatot, a más országban működő jogi megoldásokat, és vállaljanak felelősséget az áldozatokért, akiket most azért ölnek meg, mert a magyar jogalkotó és jogalkalmazó vonakodik felelősségre vonni a partnerbántalmazókat.

Felszólítjuk az Országgyűlés elnökét, hogy egyértelműen foglaljon állást a párkapcsolati erőszak felszámolása mellett, és biztosítsa az ország lakosságát és a népi kezdeményezés több mint százezer aláíróját az ezzel kapcsolatos elkötelezettségéről.

A NANE Egyesület és a PATENT Egyesület javasolja, hogy a szavazást megelőzően a Parlament tartson szakmai napot a nemzetközi jó gyakorlatot behatóan ismerő jogvédő szervezetek meghívásával.  

Javasoljuk, hogy a képviselők ismerkedjenek meg a civil szervezetek szövegszerű javaslataival. Ezek a nappali fény próbáját is kiállják, és konkrét útmutatást nyújtanak arra, hogyan lehet a magyarországi gyilkosságok mintegy negyven százalékát kitevő párkapcsolati öléseket a tizedére csökkenteni vagy akár felszámolni.   Sajtókapcsolat:  Wirth Judit: 06 30 680 392 vagy Tóth Györgyi: 06 30 248 5841
    Kiadó: Patent Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület(MTI-OS)

Leave a comment

Filed under Érdekes jogszabályok, Ügyvédek és ügyek, Bírósági perek, Családjogi tanácsadás, Prevenciós mediáció

Mediátor és a mediáció a vitákban – reálmediáció a perek kiváltásakor

Mediátor személyével kapcsolatban a legfontosabb kritériumok a következőek: Függetlenség a felektől, intézményektől - ideértendő a mindig egyedi megbízásokat és az összeférhetetlenség kiemelt jelentőségét.

Kísérletet többször találunk a tényleges befolyásolására a mediátoroknak. (pl. bankok által gyakorolt sorozatmediációk, a valódi független és piaci mediáció helyett stb.)

Felkészültség és szakterületi szakmai gyakorlat, szakmai hitelesség a vita tárgyát magába foglaló kérdések egy jelentős részében. Hasonlóan az elfogulatlanság olyan kívánalom, amelyre a mediátor szakértőnek mindenkor tekintettel kell lennie.

A szakértői felkészültség önálló része a mediátortovábbképzés, rendezvényeken részvétele, amellyel a mediátor a saját konfliktuskezelő, tényleges egyezség előkészítő tudását, készségeit tartja karban.

Itt az ügyvédmediátor saját praxisán belüli ügyekben részbeni önkorlátozás megkövetelhető elvárás a mediációban gondolkozók számára.

Felelős állampolgárok felelős és jóhiszemű magatartása jelenik meg a perekben és a perek előtt a TFKKE permegelőző mediáció, de bármely más mediációs iskola mediátorai által vezetett vitarendezési kísérlet esetén!

Kultúrális szintet, intelligens és jóhiszemű eljárást jelent a mediátor szakértő által biztosított eljárás.

A mediátor szakértő céljai széleskörűek, de az egyezség elősegítése kiemelhető: konfliktuskezelő technikákkal, reálmediáció esetében a szakértői többlet segítségével a más eljárásokra való kitekintés biztosításával a kiegyensúlyozott egyezségekhez.

Míg a mediáció az enyhe fokozatban lévő viták rendezésében a kapcsolat fenntartására fókuszál, a reálmediáció a per kiváltására, egyezség megkötésére, okiratba foglalására törekszik.

Ezért több módon találkozhatunk mediációval, azonban a társadalmi igények, az ügyfelek elvárásai különösen súlyos jogvitákban a reálmediátorok szakmai munkáját keresi!

Bírósági perek kiváltása egész országban ügyfélszolgálattal : 06-302-164-102 (9h-19h)    ugyfelek@index.hu

Leave a comment

Filed under Ügyvédek és ügyek, Bírósági perek, Családjogi tanácsadás, Eljárások közben, Igazságügyi és magánszakértők, Mediátor szakma, Perhelyettesítő eljárás ügyei, Reálmediáció-érdemi egyezségek, Tájékoztatók

Bírósági per kiváltása, bírósági tárgyalók helyett a permentesítés jó alternatíva szakképzett mediátorokkal

Alternatív jogvitarendezés

 

Jogok és kötelezettségek az embereket a társadalomban körülvevő kerete.

Alternatív jogvitarendezés lehetősége egy jogállamban a jogok érvényesülésének feltétele a nemzetközi álláspontok szerint.

Társadalmi szükséglet és a társadalom müködésének gyakorlatias segítője az alternatív jogvitarendezés, ezen belül a mediáció.

Különböző iskolák alakultak ki, amelyek eltérő igényekre adnak választ az ügyfelek oldaláról közelítve. Mediáció jelentősége a társadalom igényeinek jó minőségű kiszolgálásában található meg, a jogok érvényesülésének biztosításával.

 

Mediáció a bírósági per kiváltására alkalmas

 

Magyarországon a TFKKE szakmai elvek szerinti közvetítés az EK irányelveknek megfelelő hatékony, per kiváltására alkalmas mediáció.

Természetes jelenség a mediáció szegmentálódása, eltérő területekre koncentrálása.

Több ezerről, akár tízezer fölé emelhető a bírósági perek kiváltása mediációval a Magyarországi Állampolgári Jogvédő Központ által is elfogadott és szakmailag támogatott TFKKE mediációs gyakorlattal.

 

Hasznos a bíróságnak, az állami költségvetésnek, az ügyekkel bajlódoknak a TFKKE mediáció

 

Ritkán találunk példát arra, hogy egy eljárás nyertese egyszerre az állam és a költségvetés, az ügyfél, a bíróság!

Az Országbíró féle TFKKE mediáció eleget tesz ennek a hármas követelménynek, a magyar jogviták tapasztalatain kiérlelt gyakorlatával.

Konkrét ügyek szaktanácsadása, közvetítés előkészítése mellett az ADR népszerűsítése is hatalmas érdeme a magyar módszernek.

Bíróságokon a bíróság ösztönzése a mediátorok és ügyvédek jobb együttmüködését eredményezheti a következő időszakban.

Leave a comment

Filed under Bírósági perek, Családjogi tanácsadás, Eljárások közben, Igazságügyi és magánszakértők, Mediátor szakma, Perhelyettesítő eljárás ügyei, Tájékoztatók