Civil és jog! Párt alapítása, egyesület alapítása Magyarországon biztosított!

Magyarországon az értelmiség feladata és a társadalom zavartalan működése nem választható el egymástól.

Ennek bizonyítéka, hogy a magyar értelmiség társadalmi életének jelentős részét civil tevékenységben, párt tevékenységben éli meg. Párt alapítása, mozgalom alapítása ezért természetes és a jogi szakma támogatását kell, hogy élvezze!

 

Ügyvédek és társadalom kapcsolatában, a társadalom joggal számíthat a pártok alapítása, civilszervezetek alapítása során a vezető szakértelmiségi csoportra, az ügyvédekre, a civil élet jogvédő szereplői mellett, vagy velük közösen.

 

A civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, napjainkra módosított és kiegészített szabályozói környezetben érvényesül.

Az 1989. évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról alkot szabályozást.

 

Jogalkalmazás a jogkereső civilek oldaláról megjelenő pártalapítás, civilszervezet alapítása tapasztalatait elsőrendűen a jogvédő irodák, jogvédő központok s velük szakmai résztvevőként dolgozó elkötelezett ügyvédek ismerik legjobban.

 

Egy európai lehetőség az ügyfeleknek!

Egy európai lehetőség az ügyfeleknek!  Magyar állampolgárok lehetősége a civil életben való részvétel, a pártok alapítása!

 

Ismertek olyan szövetségek , amelyek bejegyzése többszöri bírósági végzések után közel 2 év alatt kerültek nyilvántartásba vételre.

 

Pártok alapításakor egyes bíróságok jogalkalmazása, rugalmassága jelentős időkülönbséget okozott a politikai tevékenységre vállalkozó magyar állampolgároknak!

 

 

Az egyesülési szabadság és a pártalapítás szabadsága Magyarországon biztosított Országbíró Zoltán vezető jogvédő véleménye szerint, de többszörös bürokrácia veszi körbe a civilszervezeteket felesleges költség és idő terheléssel (NAV, Statisztikai Hivatal, Bíróság stb.), pártok esetében a választás mai jogi környezete nem kedvez a színes politikai életnek.

 

Túl sok a bürokrácia -Országbíró Zoltán vezető jogvédő álláspontja szerint.

Túl sok a bürokrácia -Országbíró Zoltán vezető jogvédő álláspontja szerint.

 

Országbíró Zoltán álláspontja, hogy éppen ezért minden új párt, minden új civil szereplő egy esély a magyar állampolgárok társadalmi párbeszédben való részvételére, a politikai véleményük megformálására.

 

 

Magyarországon a jogvédők tapasztalata, hogy a pártok alapítási elképzelései rengeteg tévhiten, társadalmi pletykán alapulnak.

Ezért a pártalapítás előtt az érdekvédelmi, jogvédelmi tanácsadás, konzultáció minden pártalapító számára hasznos.

 

 

Párt belső lényegét, ideológiáját az alapítók fogalmazzák, határozzák meg. Az ügyvéd szakmai tevékenysége, ilyen igény esetén a jogszerű előterjesztést, jogszabályi hivatkozások pontosítását teszi lehetővé.

 

Társadalomból érkező jelzések miatt, mind az elkötelezett civileknek, mind az ügyvédeknek az egyesülési szabadság vonatkozásában minőségi  különbséget kell látniuk a pénzcivil, és független, valódi civil megjelenések között.

 

Joggal várható el az utóbbiak erőteljesebb szakmai és társadalmi támogatása.

Pártok alapítása a politikai vélemények határozott érvényesítéséhez megfontolást és jogi-gazdasági – politológia előzetes tervezést feltételez.

 

 

Reklámok